• Søk
 • Din handlekurv (0) kr 0,00
 • Gå til kasse

Lover og regler

På denne siden finner du en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder for pengespill og lotterier, inkludert de viktigste forskriftene og utredningene på området.

Du finner også en oversikt over hvilke forvaltnings- og kontrollorganer som er satt til å kontrollere private lotterier og statlige spill i Norge og online søknadsskjemaer fra Lotteritilsynet som du kan benytte.

Hvilke lover og regler gjelder for pengespill og lotterier?

De viktigste lovene som regulerer spill og lotterivirksomhet i Norge, er:

Viktige forskrifter på området

Til disse lovene finnes det en mengde forskrifter.
Noen viktige forskrifter og utredninger er:

I tillegg finnes det en del offentlige utredninger som det er verdt å være klar over.

Søknadsskjemaer

På Lotteritilsynets sider finner du en rekke søknadsskjemaer du kan fylle ut på skjermen før du skriver dem ut og signere. For å kunne benytte disse søknadsskjemaene trenger du Adobe Acrobat Reader. Et program du kan laste ned ved å klikke her.

 1. Søknad om godkjenning av organisasjon
 2. Søknad om autorisering av entreprenør
 3. Søknad om autorisering av lokalinnehaver
 4. Søknad om forhåndstrukket eller etterhåndstrukket lotteri med omsetning over kr 200.000,-
 5. Søknad om tillatelse til å spille bingo
 6. Melding om start og avslutning av forhåndstrukket/etterhåndstrukket lotteri med omsetning inntil kr 200.000,-
 7. Regnskapsskjema for bingo
  -Dagsrapport
  -Underbilag til dagsrapport
 8. Regnskapsskjema for forhånds-/etterhåndstrukket lotteri, og andre lykkespill enn automater      
 9. Søknad om spillehall
Rapporter rekneskap

Rekneskapsrapportering for bingo

Entreprenørar og organisasjonar som sjølve arrangerer bingo, pliktar å sende inn rekneskapsrapport etter at bingoløyvet er ferdigspelt. Ved spel i pott med fleire organisasjonar skal rekneskapsrapportering og utbetaling gjerast ein gong i halvåret.

15. februar

Frist for rekneskapsrapport frå bingoentreprenørar for 2. halvår året før.
Frist for rekneskapsrapport frå foreiningsbingo i pott for 2. halvår året før.
Frist for rekneskapsrapport frå foreiningsbingo utan pott for heile året før.

15. april

Frist for rekneskapsrapport frå bingoentreprenørar for 1. kvartal inneverande år.

10. august

Frist for bingoentreprenørar til å rapportere statistiske tal for føregåande år.

30. august

Frist for rekneskapsrapport frå bingoentreprenørar for 1. halvår inneverande år.
Frist for rekneskapsrapport frå foreiningsbingo i pott for 1. halvår inneverande år.

15. oktober

Frist for rekneskapsrapport frå bingoentreprenørar for 3. kvartal inneverande år.

Rapport leverer du via Lotteritilsynets rapporteringsskjema i ALTINN.
Du kan også rapportere med papirskjema.

Forvaltnings- og kontrollorganer

Til å forvalte og kontrollere private lotteri og statlige spill i Norge, har vi fått Lotteritilsynet.

 Offentilig journal Lotteritilsynet

Lotteritilsynet kan du ta kontakt med hvis du har spørsmål som gjelder lover og regelverk, registreringer av lotteriverdig forening/organisasjon eller lignende forhold.

Andre nettsteder som inneholder lover og forskrifter på dette området er:

K. Aspelund AS / Prof. Birkelandsvei 24 A, 1081 OSLO / Postboks 136 Furuset, 1001 OSLO / Tlf: 22 70 90 60 / Fax: 22 70 90 61 / E-post: marked@aspelund.no / Org. nr: 996 215 385 MVA